Algemene Voorwaarden

Heb je vragen? Wellicht worden jouw vragen beantwoord in onze algemene voorwaarden. Wanneer jouw vraag niet beantwoord is, kan je hier contact met ons opnemen.

1. Algemeen
De algemene voorwaarden van Fleeky Fresh gelden voor iedere behandeling, transactie of aanbieding. Deze gelden tussen salon en cliënt tenzij anders schriftelijk is bepaald.

2. Plichten van de salon
De salon biedt haar behandelingen met de best mogelijke kwaliteit tegen de eisen die naar wetens op dat moment gelden. Het is haar plicht de cliënt te wijzen op eventuele financiële plichten of wijzigingen in de afspraak. Bij verhindering van de salon moet zij dit zo spoedig mogelijk melden.

3. Plichten cliënt
De cliënt is verplicht bij hinder van de afspraak dit zo snel mogelijk, doch uiterlijk tot 24 uur voor afspraak te melden. Indien de cliënt deze verplichting niet is nagekomen, stelt de salon 100% van de behandeling in rekening. Bij een behandeling met korting wordt de gereduceerde prijs in rekening gebracht. Wanneer de cliënt meer dan vijf minuten te laat is, mag de salon de verloren tijd inkorten en toch de volledige prijs berekenen. Meer dan vijftien minuten te laat in de salon betekent dat de gehele afspraak niet door kan gaan en toch het hele bedrag verrekend zal worden. Het annuleringsbeleid voor én tijdens de kerstperiode wijkt af van het reguliere annuleringsbeleid namelijk; kosteloos annuleren tot 72 uur voor afspraak anders is Fleeky Fresh gemachtigd om 100% van de behandeling in rekening te brengen.

De klant dient alléén op de afspraak te komen. Geen huisdieren en/of vrienden, kinderen.

4. Betaling
De cliënt is verplicht direct na afloop van de behandeling de betaling te voldoen. Wanneer dit niet mogelijk is, dient dit vooraf gemeld te worden. De salon meldt alle prijzen zichtbaar in de salon. Aanbiedingen en advertenties gelden alleen in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

5a. Persoonsgegevens & Privacy
Fleeky Fresh, gevestigd; Beryldijk 8, 4706EA Roosendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Nathalie Schijven – de Fretes is de Functionaris Gegevensbescherming bij Fleeky Fresh. Zij is te bereiken via info@fleekyfresh.nl.

5b. Persoonsgegevens die wij verwerken
Fleeky Fresh verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

5c. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Persoonsgegevens m.b.t. gezondheid.

5d. Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Het aanmaken van facturen voor de boekhouding.

5e. Beveiliging van persoonsgegevens

 • Jouw gegevens zullen niet worden niet met derden gedeeld.
 • Jouw gegevens kunnen in zijn geheel verwijderd worden, maar dat betekent dat je ook geen klant meer kunt zijn bij Fleeky Fresh.
 • Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fleekyfresh.nl.
 • Fleeky Fresh neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

5f. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Fleeky Fresh gebruikt enkel en alleen functionele cookies welke geen persoonsgegevens opslaan of vergelijkbare technieken.

6. Coronamaatregelen
In de periodes 16 maart – 10 mei 2020 en 15 december 2020 – 1 maart 2021 was Fleeky Fresh verplicht haar deuren te sluiten i.v.m. het Coronavirus. Vanaf dinsdag 2 maart 2021 mag Fleeky Fresh haar werkzaamheden weer hervatten echter onder strikte maatregelen.

Lichte/milden klachten
Indien je lichte/milde klachten hebt (verkoudheid, niezen, hoesten, verhoging, koorts) ben je helaas níet welkom in de salon. Ook wanneer iemand in jouw huishouden deze lichte/milde klachten heeft. Annuleer dan jouw afspraak zo snel mogelijk.

Kom alleen
Kom níet te vroeg, maar ook níet te laat op je afspraak. Wanneer je te vroeg bent, verzoek ik je om buiten te wachten. En ook zeker zo belangrijk; kom alléén naar jouw afspraak.

Bij binnenkomst
Graag wil ik je vragen om buiten te blijven wachten, ik zal de deur voor je open doen. Je dient de salon binnen te komen mét mondkapje, een eventuele jas en tas kan je ophangen aan de kapstop bij de deur, desinfecteer daarna jouw handen met de beschikbare desinfectie.

Betalingsmogelijkheid
In de salon is het alléén mogelijk om per PIN te betalen. Desinfecteer je handen voordat je betaalt.

Extra info
Let op; mocht je het snel fris hebben er is op dit moment geen deken aanwezig in de salon dus houd hier rekening mee. Zorg ook dat je voor je afspraak thuis naar het toilet gaat (zeker bij een nieuwe set wimperextensions) want er helaas géén mogelijkheid tot een toiletbezoek.

Maatregelen styliste
Bij aanwezigheid van een klant in de salon zal ik altijd een mondkapje dragen. Ook zal ik met regelmaat mijn handen wassen en desinfecteren. Zelf zal ik tussen twee behandelingen extra tijd inplannen om de ruimte te desinfecteren. Indien er iemand in mijn gezin lichte/milde klachten heeft, ben ik ook genoodzaakt om mijn afspraken te annuleren.

7. Garantie
De salon geeft de cliënt één week garantie op de behandeling en de producten.

Dit komt te vervallen indien:
• De cliënt andere producten gebruikt dan voorgeschreven door de styliste.
• De cliënt niet de adviezen voor thuisverzorging heeft opgevolgd zoals beschreven in de nazorg informatiefolder.
• De cliënt niet advies voor medische hulp heeft opgevolgd.

Wanneer de cliënt niet tevreden is over een bij de salon gekochte producten, geldt geen geld terug garantie maar kunnen deze geruild worden voor andere producten van de salon doch binnen een week (7 dagen). Indien producten niet geopend zijn, anders kunnen deze niet geruild worden.

De garantie op wimperextensions vervalt na 2 dagen, mocht je hier klachten over hebben dan dien je deze binnen 3 dagen na de behandeling te melden. Wij beoordelen jouw klacht en de geldigheid van de garantie wel op voorgeschreven adviezen en op eigen verzorging van de wimperextensions buiten de salon. Er geldt op deze behandeling géén restitutie.

8. Aansprakelijkheid
De salon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de professional is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

9. Beschadiging & Diefstal
De salon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De salon meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de salon. De salon moet de klager binnen vijf werkdagen antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de salon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen.

11. Recht
Op elke overeenkomst tussen de salon en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Fleeky Fresh is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website of Facebook plaatsen, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Deze reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van Fleeky Fresh.

Fleeky Fresh kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers.

Fleeky Fresh betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Fleeky Fresh aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Anonieme reacties die alleen bedoeld zijn om auteur of betrokken personen of bedrijven in negatief daglicht te stellen, worden zonder discussie verwijderd.

De website van Fleeky Fresh bevat links naar andere sites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van deze sites.